De Monseigneur, Den Haag

DWP heeft het initiatief genomen om het Bisdom Rotterdam te benaderen met betrekking tot de aankoop van de niet meer in gebruik zijnde Pauluskerk aan de monseigneur Nolenslaan in Den Haag. Inmiddels is de koopovereenkomst tussen Giesbers Rotterdam en het Bisdom Rotterdam getekend en heeft DWP in samenwerking met RPHS+ en de gemeente Den Haag een totaalplan ontwikkeld voor de kerk en naastgelegen grond. In de kerk realiseren wij in samenwerking metĀ Urbannerdam 21 CPO woningen en op de naastgelegen grond in samenwerking met Giesbers Rotterdam 27 nieuwbouw appartementen.

Ontwikkeling: DWP in samenwerking met Giesbers Rotterdam

Architect: RPHS+ uit Voorburg

Verkoop: Frisia makelaars uit Den Haag

Zie ook profiel website: www.demonseigneur.nl